ชุดแก๊ส


A.
ชุดแก๊ส VSI-2 – ECU Prins VSI-2, รางหัวฉีด Keihin K9, หม้อต้ม Tomasetto
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/prins-khin-tomasato/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/2rcX8CSV36M
———————-
B.
ชุดแก๊ส VSI-2 – ECU Prins VSI-2, รางหัวฉีด Prins, หม้อต้มTomasetto
รายระเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/prinsvsi2-prins-tomasato/
ดูวิดีโอ คลิก: https://youtu.be/9NFyyKEN_iU
———————-
C.
ชุดแก๊ส VSI-2 – ECU Prins VSI-2, รางหัวฉีด Hana, หม้อต้ม Tomasetto
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/vsi2-hana-tomasato/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/OhBpsBeEYks
———————-
D.
ชุดแก๊ส PrinsTechnomax – ECU PrinsTechnomax, รางหัวฉีด OMVL, หม้อต้ม Tomasetto, สวิทช์แก๊ส สี่เหลี่ยม
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/prins-technomax-tomasato/
ดูวิดีโอ : https://youtu.be/nYwk_3NAW2s
———————-
E.
ชุดแก๊ส Prins VSI-3 DI – กล่อง ECU Prins VSI-3 DI, รางหัวฉีด Keihin K9, หม้อต้ม eVP-500 HP, สวิทช์แก๊ส Prins กลม, กรองแก๊ส Prins+MAP BOSCH
รายละเอียด คลิก :
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/NeuoLYpP1-Q
———————-
F.
ชุดแก๊ส Prins DLM – กล่อง ECU DLM, สวิทช์แก๊ส Prins กลม, กรองแก๊ส + MAP DLM
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/f-prins-dlm/
ดูวิดีโอ คลิก :
———————-
G.
ชุดแก๊ส OMVL – กล่อง ECU OMVL, รางหัวฉีด OMVL, หม้อต้ม Tomasetto
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/omvl-tomasato/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/kuAh0Wp-n_8
———————-
H.
ชุดแก๊ส OMVL – กล่อง ECU OMVL, รางหัวฉีด OMVL, หม้อต้ม OMVL
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/omvl-omvl/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/6sNeqArAspA
—————————
I.
ชุดแก๊ส AC 200 GOFAST – กล่อง ECU AC 200 GOFAST, รางหัวฉีด Valtek, หม้อต้ม Tomasetto, สวิทช์แก๊ส AC
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/i-ac-200-gofast/
ดูวิดีโอ : https://youtu.be/E5Ty1wb2u7s
—————————
J.
ชุดแก๊ส AC 200 GOFAST – กล่อง ECU AC 200 GOFAST, รางหัวฉีด Hana, หม้อต้ม Tomasetto, สวิทช์แก๊ส AC
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/j-ac-200-gofast/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/o0lnPyJaqdM
—————————
K.
ชุดแก๊ส AC QNEXT PLUS – กล่อง ECU AC QNEXT PLUS, รางหัวฉีด Valtek, หม้อต้ม Tomasetto, สวิทช์แก๊ส AC
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/k-ac-qnext-plus-valtek/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/YVSN1oaa444
—————————
L.
ชุดแก๊ส AC QNEXT PLUS – กล่อง ECU AC QNEXT PLUS, รางหัวฉีด Hana, หม้อต้ม Tomasetto, สวิทช์แก๊ส AC
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/l-ac-qnext-plus-hana/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/qC-n9IjZ3Os
—————————
M.
ชุดแก๊ส AC Q MAX 6 สูบ – กล่อง ECU AC Q MAX 6 สูบ, รางหัวฉีด Valtek, หม้อต้ม Tomasetto, สวิทช์แก๊ส AC
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/m-ac-q-max-6-valtek/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/tIYx_KallPA
—————————
N.
ชุดแก๊ส AC Q MAX 6 สูบ – กล่อง ECU AC Q MAX 6 สูบ, รางหัวฉีด Hana, หม้อต้ม Tomasetto, สวิทช์แก๊ส AC
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/n-ac-q-max-6-hana/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/gxqvgk5QJYI

 # #  ชุดแก๊สรวม   # # 

– ชุดแก๊สรวม VSI-2 – รางหัวฉีด Keihin K9, รางหัวฉีด Prins, รางหัวฉีด Hana – หม้อต้ม Tomasetto
รายระเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/set-prins-vsi2/
ดูวีดีโอ คลิก : https://youtu.be/MX8XmbYgwp0
———————-
– ชุดแก๊สรวม OMVL – ECU OMVL, รางหัวฉีด OMVL, หม้อต้ม OMVL, หม้อต้ม Tomasetto
รายระเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/omvl-2/
ดูวีดีโอ คลิก : https://youtu.be/jpB3lZoZ6aA
———————-
– ชุดแก๊สรวม PrinsTechnomax – กล่อง ECU PrinsTechnomax,หัวฉีด OMVL,หม้อต้ม OMVL,หม้อต้ม Tomasetto, สวิทช์แก๊ส สี่เหลี่ยม
รายระเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/prins-techno-max/
ดูวีดีโอ คลิก : https://youtu.be/kCuGY3vnG1U
———————-
– ชุดแก๊สรวม PrinsTechnomax-ECU PrinsTechnomax, รางหัวฉีด OMVL, หม้อต้ม OMVL สวิทช์แก๊ส สี่เหลี่ยม
รายระเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/prins-technomax-omvl/
ดูวีดีโอ คลิก : https://youtu.be/orw1sBHlTis
——————————————————————————————————————————————————————————————

อุปกรณ์แก๊ส 

## กล่อง ECU ##

กล่อง ECU Prins VSI-3 DI
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/ecu-prins-vsi3di/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/NeuoLYpP1-Q
———————-
กล่อง ECU Prins VSI-2
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/ecu-prins-vsi2/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/7w8kWnxYusg
———————-
กล่อง ECU Prins Technomax
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/ecu-prins-technomax/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/SSj-5V5rdG8
———————-
กล่อง ECU OMVL
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/ecu-omvl/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/Zfmks-l5zV8
———————-
กล่อง ECU Prins DLM (Direct Liqui Max)
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/2022/05/25/ecu-dlm/
ดูวิดีโอ คลิก :
———————-
กล่อง ECU AC 200 GOFAST
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/ecu-ac-200-gofast/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/pumMDl9y6JI
———————-
กล่อง ECU AC QNEXT PLUS
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/ecu-ac-qnext-plus/
ดูวิดีโอ คลิก :https://youtu.be/i6X7Y3NvTfk
———————-
กล่อง ECU AC Q MAX PLUS 6 สูบ
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/ecu-ac-qmax-plus6/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/pDc1G1qzlVU

## รางหัวฉีด ##

รางหัวฉีด Keihin K9
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/keihin-k9/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/v3hJJZo_3ac
———————-
รางหัวฉีด Prins
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/prins-keihin-k9/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/9ztVlXIudng
———————-
รางหัวฉีด Hana
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/hana/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/MP6aiLKkW0E
———————-
รางหัวฉีด Valtek
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/valtek/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/EqEw4u9q-oc
———————-
รางหัวฉีด OMVL
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/omvl/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/MIUA83mDsmA

## หม้อต้ม ##

หม้อต้ม Prins eVP-500
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/cauldron-prins-vsi3-di/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/WIOYbJCmiBc
———————-
หม้อต้ม Prins VSI-2
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/cauldron-prins-vsi2/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/cgD09Yps0Ac
———————-
หม้อต้ม Prins Eco
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/cauldron-prins-eco/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/1-76hKJr-p0
———————-
หม้อต้ม Tomasetto
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/cauldron-tomasetto-nordic/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/aUiwTCMEOjQ
———————-
หม้อต้ม OMVL
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/cauldron-omvl-cp/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/hiR1HaKgZb8
———————-

## สวิทช์แก๊ส ##

สวิทช์แก๊ส Prins กลม
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/switch-prins/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/f2wc3Fo5rAs
———————-
สวิทช์แก๊ส Prins สี่เหลี่ยม
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/switch-omvl/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/PYgXxoL3g20
———————-
สวิทช์แก๊ส AC
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/switchgas-ac/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/OrryfHsqTzs
———————-

## กรองแก๊ส ##

กรองแก๊ส Prins
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/filter-gas-prins/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/s9f6CjRDhPc
———————-
Prins (Bosch) Map Sensor
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/prins-bosch-map-senser/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/yapSZYXaMtM
———————-
OMVL Map Sensor
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/omvl-map-sensor/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/_-1kBONSh-Q
———————-
กรองกลางสาย
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/filter-gas/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/AZJMWM5WA8c
———————-

## ถังแก๊ส ##

– รวมถังแก๊สมีกี่ประเภท วิธีเลือกถังติดตั้งแก๊ส LPG มาตรฐาน
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/f7S6XPJeHnI

### ถังแคปซูล วางบน ###

1. ถังแคปซูล วางบน 35-36 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/capsuletank-up-35-36/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/dNqzfwGbS1g
———————-
2. ถังแคปซูล วางบน 48 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/capsuletank-up-48/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/GqrCWRRHz6M
———————-
3. ถังแคปซูล วางบน 58 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/capsuletank-up-58/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/cV3vpap9RSE
———————-
4. ถังแคปซูล วางบน 58 ลิตร (ผอมยาว)
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/capsuletank-up-58-thin-long/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/qLI62P4Kg_s
———————-
5. ถังแคปซูล วางบน 64 ลิตร (ผอมยาว)
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/capsuletank-up-58-thin-long-2/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/HuCsaVAVw-E
———————-
6. ถังแคปซูล วางบน 75 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/capsuletank-up-75/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/Wh5tOPVo4Q0

### ถังแคปซูล วางล่าง ###

7. ถังแคปซูล วางล่าง 35-36 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/capsuletank-down-35-36/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/ZSkNUGbpQ_c
———————-
8. ถังแคปซูล วางล่าง 48 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/capsuletank-down-48/
———————-
9. ถังแคปซูล วางล่าง 58 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/capsuletank-down-58/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/X4FSo32cpHM

### ถังโดนัท วางบน ###

10. ถังโดนัท วางบน 35-36 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-up-35-36/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/zN2-JebAOXQ
———————-
11. ถังโดนัท วางบน 42 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-up-42/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/aWvQqDN3Cz0
———————-
12. ถังโดนัท วางบน 43 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-up-43/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/eImKZrb4nm0
———————-
13. ถังโดนัท วางบน 48 ลิตร
รายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-up-48/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/1yti_7ufEWo
———————-
14. ถังโดนัท วางบน 50 ลิตร (Voll)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-up-50-voll/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/aTJ61s-DpBI
———————-
15. ถังโดนัท วางบน 52 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-up-52/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/clZ8XK_RXtg
———————-
16. ถังโดนัท วางบน 58 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-up-58/
———————-
17. ถังโดนัท วางบน 60 ลิตร (Voll)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/dunuttank-uo-60-voll/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/3lEWI_I7c3s
———————-
18. ถังโดนัท วางบน 62 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-up-62/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/5LEKXwOH-oY

### ถังโดนัท วางล่าง (หุ้มยาง) ###

19. ถังโดนัท วางล่าง (หุ้มยาง) 38 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-down-38/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/43dggX-gHzg
———————-
20. ถังโดนัท วางล่าง (หุ้มยาง) 42 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-down-42/
ดูวิดีโอ คลิก :
———————-
21. ถังโดนัท วางล่าง (หุ้มยาง) 43 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-down-43/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/43dggX-gHzg
———————-
22. ถังโดนัท วางล่าง (หุ้มยาง) 48 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-down-48/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/zHIQ_EfT4a8
———————-
23. ถังโดนัท วางล่าง (หุ้มยาง) 52 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-down-52/
———————-
24. ถังโดนัท วางล่าง 58 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-down-58/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/_1xCfeFD5l4
———————-
25. ถังโดนัท วางล่าง (หุ้มยาง) 68 ลิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-down-68/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/baf_cyhE7VM
———————-
26. ถังโดนัท วางล่าง (หุ้มยาง) 68 ลิตร รถตู้
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.hongtonggas.com/donuttank-down-68-van/
ดูวิดีโอ คลิก :  https://youtu.be/E15kNoW8lrw

### อุปกรณ์เสริม ###

01 Remap ECU
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/remap/
ดูวิดีโอ (เพสลิสรีแมพ) คลิก : https://www.youtube.com/watch?v=mj7A8RqgAmY&list=PLDs9UMJid73myNI6uZpyriORBI6EoUS4l
——————————
02 ตัวรีเซ็ตน้ำมัน HONDA
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/op-02-resetoilengine-honda/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/EN4BUnxlzuw
——————————
03 ตัวหลอกแรงดันน้ำมัน CHEVROLET
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/op-03-oilpressure-chev/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/BZMx-ejgl8E
——————————
04 TAB ปรับองศาจุดระเบิด
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/tap/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/UCnvisBTiHU
——————————
05 ตัวตัดปั้มติ้ก
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/op-05-fuelpumpcutter/
ดูวิดีโอ คลิก :
——————————
06 กันชนหนา 6 มิลลิเมตร
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/op-06-steelbumper/
ดูวิดีโอ คลิก :
——————————
07 ท่อไอเสีย Captiva 1.5
ดูรายละเอียด คลิก : https://www.hongtonggas.com/op-07-exhaustpipe-captiva-1-5/
ดูวิดีโอ คลิก : https://youtu.be/hRYdcuZ51fY
——————————

Loading