ราคาชุดอุปกรณ์แก๊ส
อัพเดทราคา วันที่ 26 กรกฏาคม 2565

(เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 30 มิถุนายน 2565 )

ชุด

ชุดแก๊ส

รายละเอียด

Price

Discount

A

PRINS VSI-2

กล่อง ECU PRINS VSI-2

รางหัวฉีด KEHIN K9

หม้อต้ม TOMASETTO

48,000

48,000

B

PRINS VSI-2

กล่อง ECU PRINS VSI-2

รางหัวฉีด PRINS

หม้อต้ม TOMASETTO

45,000

37,500

C

PRINS VSI-2

กล่อง ECU PRINS VSI-2

รางหัวฉีด HANA

หม้อต้ม TOMASETTO

45,000

37,500

D

PRINS TECHNOMAX

กล่อง ECU PRINS TECHNOMAX

รางหัวฉีด OMVL

หม้อต้ม TOMASETTO

35,000

E

PRINS VSI-3 DI

กล่อง ECU VSI-3 DI

รางหัวฉีด KEHIN K9

หม้อต้ม EVP-500 HP

70,000

65,000

F

DLM

กล่อง ECU DLM

รางหัวฉีด DLM

หม้อต้ม DLM

85,000

65,000

G

OMVL

กล่อง ECU OMVL

รางหัวฉีด OMVL

TOMASETTO

31,500

28,000

H

OMVL

กล่อง ECU OMVL

รางหัวฉีด OMVL

หม้อต้ม OMVL

31,000

27,500

I

AC 200 GOFAST

กล่อง ECU AC 200 GOFAST

รางหัวฉีด VALTEK

หม้อต้ม TOMASETTO

28,500

28,500

J

AC 200 GOFAST

กล่อง ECU AC 200 GOFAST

รางหัวฉีด HANA

หม้อต้ม TOMASETTO

31,500

31,500

K

AC Q NEXT PLUS

กล่อง ECU AC Q NEXT PLUS

รางหัวฉีด VALTEK

หม้อต้ม TOMASETTO

31,500

31,500

L

AC Q NEXT PLUS

กล่อง ECU AC Q NEXT PLUS

รางหัวฉีด HANA

หม้อต้ม TOMASETTO

34,500

34,500

M

AC Q MAX 6 สูบ

กล่อง ECU STAG-300-6 Q MAX

รางหัวฉีด VALTEK

หม้อต้ม TOMASETTO

38,000

38,000

N

AC Q MAX 6 สูบ

กล่อง ECU STAG-300-6 Q MAX

รางหัวฉีด HANA

หม้อต้ม TOMASETTO

43,000

43,000

แคปซูลวางบน

แคปซูลวางล่าง

ถัง

ความจุ

ราคา

ถัง

ความจุ

ราคา

1

35-36 ลิตร

2,000

7

35-36 ลิตร

7,500

2

48 ลิตร

ไม่เพิ่มเงิน

8

48 ลิตร

7,500

3

58 ลิตร

ไม่เพิ่มเงิน

9

58 ลิตร

7,500

4

58 ลิตร ผอมยาว

2,000

5

64 ลิตร ผอมยาว

6

75 ลิตร

4,000

โดนัทวางบน

โดนัทวางล่าง (หุ้มยาง)

ถัง

ความจุ

ราคา

ถัง

ความจุ

ราคา

10

35-36 ลิตร (56*20)

4,500

19

38 ลิตร (56*20)

9,500

11

42 ลิตร (60*20)

4,500

20

42 ลิตร (60*20)

9,500

12

43 ลิตร (56*22)

4,500

21

43 ลิตร (56*22)

9,500

13

48 ลิตร (63*20)

4,500

22

48 ลิตร (63*20)

9,500

14

VOLL 50 ลิตร (60*20)

5,500

23

52 ลิตร (56*24)

15

52 ลิตร (63*22)

5,500

24

58 ลิตร (63*24)

16

58 ลิตร (65*24)

25

68 ลิตร (63*24)

10,500

17

VOLL 60 ลิตร (63*22)

6,500

26

68 ลิตร (63*24)

รถตู้

12,500

18

62 ลิตร (65*24)

6,500

รหัส

รายการอุปกรณ์เสริม

ราคา

OP-01

Remap ECU

6,000

OP-02

ตัวรีเซ็ทน้ำมัน Honda

1,500

OP-03

ตัวหลอกแรงดันน้ำมัน CHEV

2,000

OP-04

TAB ปรับองศาไฟจุดระเบิด

6,000

OP-05

ตัวตัดปั๊มติ๊ก

1,500

OP-06

กันชนหนา 6 มิลลิเมตร

4,000

OP-07

ท่อไอเสีย Captiva 1.5

3,500

OP-08

เครื่องยนต์ไฮบริด

1,500

ชุด

ชุดแก๊ส

รายละเอียด

Discount

A

กล่อง ECU PRINS VSI-2

รางหัวฉีด KEHIN K9

หม้อต้ม TOMASETTO

48,000

48,000

B

กล่อง ECU PRINS VSI-2

รางหัวฉีด PRINS

หม้อต้ม TOMASETTO

45,000

37,500

C

กล่อง ECU PRINS VSI-2

รางหัวฉีด HANA

หม้อต้ม TOMASETTO

45,000

37,500

D

กล่อง ECU PRINS TECHNOMAX

รางหัวฉีด OMVL

หม้อต้ม TOMASETTO

E

กล่อง ECU VSI-3 DI

รางหัวฉีด KEHIN K9

หม้อต้ม EVP-500 HP

70,000

65,000

F

กล่อง ECU DLM

รางหัวฉีด DLM

หม้อต้ม DLM

85,000

65,000

G

กล่อง ECU DLM

รางหัวฉีด OMVL

หม้อต้ม TOMASETTO

31,500

28,000

H

กล่อง ECU OMVL

รางหัวฉีด OMVL

หม้อต้ม OMVL

31,000

27,500

I

กล่อง ECU AC 200 GOFAST

รางหัวฉีด VALTEK

หม้อต้ม TOMASETTO

28,500

J

กล่อง ECU AC 200 GOFAST

รางหัวฉีด HANA

หม้อต้ม TOMASETTO

31,500

K

กล่อง ECU AC Q NEXT PLUS

รางหัวฉีด VALTEK

หม้อต้ม TOMASETTO

31,500

L

กล่อง ECU AC Q NEXT PLUS

รางหัวฉีด HANA

หม้อต้ม TOMASETTO

34,500

M

กล่อง ECU STAG-300-6 Q MAX

รางหัวฉีด VALTEK

หม้อต้ม TOMASETTO

38,000

N

กล่อง ECU STAG-300-6 Q MAX

รางหัวฉีด HANA

หม้อต้ม TOMASETTO

43,000

 

แคปซูลวางบน

แคปซูลวางล่าง

ถัง

ความจุ

ราคา

ถัง

ความจุ

ราคา

1

35-36 ลิตร

2,000

7

35-36 ลิตร

7,500

2

48 ลิตร

ไม่เพิ่มเงิน

8

48 ลิตร

7,500

3

58 ลิตร

ไม่เพิ่มเงิน

9

58 ลิตร

7,500

4

58 ลิตร ผอมยาว

2,000

5

64 ลิตร ผอมยาว

6

75 ลิตร

4,000

โดนัทวางบน

โดนัทวางล่าง (หุ้มยาง)

ถัง

ความจุ

ราคา

ถัง

ความจุ

ราคา

10

35-36 ลิตร (56*20)

4,500

19

38 ลิตร (56*20)

9,500

11

42 ลิตร (60*20)

4,500

20

42 ลิตร (60*20)

9,500

12

43 ลิตร (56*22)

4,500

21

43 ลิตร (56*22)

9,500

13

48 ลิตร (63*20)

4,500

22

48 ลิตร (63*20)

9,500

14

VOLL 50 ลิตร (60*20)

5,500

23

52 ลิตร (56*24)

15

52 ลิตร (63*22)

5,500

24

58 ลิตร (63*24)

16

58 ลิตร (65*24)

25

68 ลิตร (63*24)

10,500

17

VOLL 60 ลิตร (63*22)

6,500

26

68 ลิตร (63*24)

รถตู้

12,500

18

62 ลิตร (65*24)

6,500

รหัส

รายการอุปกรณ์เสริม

ราคา

OP-01

Remap ECU

6,000

OP-02

ตัวรีเซ็ทน้ำมัน Honda

1,500

OP-03

ตัวหลอกแรงดันน้ำมัน CHEV

2,000

OP-04

TAB ปรับองศาไฟจุดระเบิด

6,000

OP-05

ตัวตัดปั๊มติ๊ก

1,500

OP-06

กันชนหนา 6 มิลลิเมตร

4,000

OP-07

ท่อไอเสีย Captiva 1.5

3,500

OP-08

เครื่องยนต์ไฮบริด

1,500

 1,518 total,  102 today