07_Prins Switch Gas - Technomax หงษ์ทองแก๊ส ติดแก๊ส LPG

สวิตช์แก๊ส Prins Technomax (สี่เหลี่ยม) – รีวิว จุดเด่น อุปกรณ์แก๊ส

Loading

สวิตช์แก๊ส Prins Technomax (สี่เหลี่ยม)

สวิตช์แก๊ส Prins ตัวพื้นฐานที่ถูกใช้ชุดแก๊ส Prins Technomax เป็นสวิตช์ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ใช้เลือกและบ่งบอกสถานะเชื้อเพลิงว่าเป็นน้ำมันหรือแก๊ส พร้อม LED บอกระดับเชื้อเพลิง มีเสียงแจ้งเตือน พอเหลือเม็ดสุดท้ายก็จะขึ้นเตือนสีส้ม ถูกใช้ในชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส Prins Technomax, OMVL รวมถึงในชุดอุปกรณ์ที่เป็นยี่ห้อพวกตระกูลอิตาลี (AEB) ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ใช้การงานกันมานาน ไม่ได้มีอะไรพิเศษ แต่ก็ใช้งานได้ค่อนข้างทน

ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้กดปิด-เปิด และเลือกว่าแก๊สหรือน้ำมัน ใช้ค่อนข้างดี เป็นพื้นฐานแบบปกติ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ แต่ก็เป็นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานดี ถูกใช้ในอุปกรณ์ของ OMVL และในอุปกรณ์ของ Prins บางชุด เช่น Prins Technomax, Prins Silverline ซึ่งปัจจุบันอย่างที่บอกว่าบริษัท Westsport ได้ซื้อบริษัท OMVL เข้าไปอยู่ในเครือเดียวกันแล้ว อุปกรณ์บางชิ้นบางรุ่นจึงถูกพัฒนาให้ใช้ได้กับชุดแก๊สเกรดต่าง ๆ ได้ในต้นทุนที่ต่ำลง

อย่างไรก็ตาม สุดท้ายการทำงานของสวิตช์แก๊สจะตรง/แม่นยำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ 1.ความละเอียดของซอฟต์แวร์ในการอ่านค่านาฬิกาแก๊ส (ติดอยู่กับตัวถังแก๊ส) 2.มาจากนาฬิกาหลังถังโดยตรง ซึ่งหงษ์ทองเราจะเปลี่ยนนาฬิกาเป็นเกรดค่อนข้างดี และ 3.นาฬิกาจะตรงไม่ตรงก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วาล์วที่ถูกต้องและการตั้งค่าที่เหมาะสมด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :

LoadingLoading