กล่อง ECU EG AVANCE 48 6 สูบ ติดแก๊ส LPG หงษ์ทองแก๊ส

กล่อง ECU EG AVANCE 48 (6สูบ)

กล่อง ECU EG AVANCE 48 (6สูบ)

กล่องอีซียู (ECU) EG AVANCE 48  เป็นกล่องคอนโทรลระบบแก๊สประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบเพื่อรองรับการติดตั้งแก๊สสำหรับยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ รองรับเครื่องยนต์ 4 / 6 / 8 สูบ สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ บอร์ดคอนโทรลขนาด 48 พิน ถูกบรรจุภายในกล่องอลูมิเนียม พร้อมระบบวาล์วระบายอากาศเพื่อป้องกันความชื้น ทำงานภายใต้การควบคุมของระบบซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ (ระบบจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์และปรับจูนอัตโนมัติหลังติดตั้ง) รองรับการเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สายผ่าน Bluetooth และ Wifi รับส่งข้อมูลผ่าน BUFFER ขนาดใหญ่ และมีการประมวลผลผ่าน CPU ความเร็วสูง (128 Mhz) สามารถเปิดฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน โดดเด่นที่ฟังก์ชันการปรับแต่งการจ่ายแก๊สโดยอัตโนมัติตลอดเวลาการใช้งาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

TECHNICAL SPECIFICATION / FUNCTION

 • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาน LAMDA เซนเซอร์ 2 ตำแหน่ง
 • อัพเดทเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่อัตโนมัติ
 • ฟังก์ชันเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง
 • รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และ WIFI
 • ฟังก์ชันการปรับจูนอัตโนมัติ จากสวิตช์ของระบบแก๊ส โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • ฟังก์ชันการปรับแต่งการจ่ายแก๊สอัตโนมัติตลอดเวลาการใช้งาน
 • ฟังก์ชันการช่วยเหลือการปรับจูนแก๊ส
 • แจ้งเสียงเตือนทันทีที่ระบบแก๊สตรวจพบข้อบกพร่อง
 • โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลและสร้างกราฟเปรียบเทียบตลอดเวลาที่ใช้งาน
 • มีความสามารถระงับการใช้งานระบบแก๊ส ตามเงื่อนไขการกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน
 • ระบบสามารถกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • ฟังก์ชันการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (OUT PUT) ของเครื่องยนต์ระหว่างการใช้น้ำมันและการใช้แก๊ส
 • ฟังก์ชันกำหนดรูปแบบการฉีดเชื้อเพลิง (injection order)
 • ฟังก์ชันตรวจสอบสัญญานการทำงานของหัวฉีดน้ำมันและหัวฉีดแก๊ส
 • รองรับระบบเครื่องยนต์ที่มีฟังก์ชัน START AND STOP
 • รองรับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ VALVETRONIC
 • เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาด (error code) อัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์
 • ฟังก์ชันกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบเมื่อกดสวิตช์แก๊ส
 • ฟังก์ชันกำหนดให้สตาร์ทแก๊สอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์
 • ฟังก์ชันอุ่นหัวฉีดแก๊ส

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

อุปกรณ์แก๊สชุด EG AVANCE48 (6สูบ)

1. รางหัวฉีดในชุด EG มี 2 ทางเลือก

2. หม้อต้ม Tomasetto คลิก

3. สวิตช์แก๊ส AC คลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

LoadingLoading