01-ตรวจสภาพรถติดแก๊ส ข้อควรรู้

ข้อควรรู้! ตรวจสภาพรถติดแก๊ส LPG ขอใบรับรองวิศวะ ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ถัง 10 ปี ต่ออายุได้อีก 5 ปี

Loading

ข้อควรรู้! ตรวจสภาพรถติดแก๊ส LPG ขอใบรับรองวิศวะ ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ถัง 10 ปี ต่ออายุได้อีก 5 ปี

การตรวจสภาพรถติดแก๊ส LPG ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด! มี 2 ประเภท คือ 1.การตรวจสภาพถังประจำปี และ 2.การตรวจสภาพถังครบ 10 ปี ซึ่งตามกฎหมายใหม่ (ประกาศฯ กรมการขนส่งทางบก) กำหนดให้รถติดแก๊ส LPG ต้องตรวจสภาพเป็นประจำทุกปี ส่วนถังแก๊สที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปีแล้ว สามารถเข้ารับการตรวจสภาพ เพื่อยืดอายุถังแก๊สต่อได้อีก 5 ปี

1. การตรวจสภาพถังประจำปี คือ การตรวจ ทดสอบ เช็ครั่วตามข้อต่อ ตรวจจนท่อและอุปกรณ์แก๊สทั้งระบบ ว่ามีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ โดยถังแก๊สต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี เพื่อออกเอกสารรับรองได้

2. การตรวจสภาพถังครบ 10 ปี คือ การตรวจ ทดสอบถังที่มีการอายุเกิน 10 ปี โดยมีหลักพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งว่าสมบูรณ์หรือไม่ สามารถตรวจเช็คเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อได้อีก 5 ปี ตามกฎหมาย

ส่วนรถติดแก๊ส CNG ก็ต้องทำการตรวจสภาพถังเป็นประจำทุก ๆ ปีเช่นกัน แต่หากเป็นกรณีที่ติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิต ต้องตรวจสภาพตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เพื่อใช้ใบวิศวะในการต่อทะเบียน

Loading

เงื่อนไขการตรวจสภาพรถติดแก๊ส/ยืดอายุถัง 10 ปี 

 • ถังรุ่นใหม่ที่เป็น มัลติวาล์ว (วาล์วแบบวงกลม) สามารถยืดอายุได้ต่ออีก 5 ปี โดยวิศวกรสามารถตรวจและทดสอบ เพื่อออกใบรับรองในการยืดอายุถังต่อได้ 5 ปี
 • ถังรุ่นเก่าที่เป็น แบบ 2 วาล์ว หรือ วาล์วมือหมุน กรมการขนส่งให้ยกเลิกใช้ แต่หากต้องการใช้รถติดแก๊สต่อ ต้องเปลี่ยนเป็นถังรุ่นใหม่ ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงกว่า เพราะหากกรณีเกิดแก๊สรั่วรุนแรง มัลติวาล์วจะทำหน้าที่ตัดแก๊สที่ถังอัตโนมัติ

รู้ได้อย่างไรว่าถังหมดอายุ? ตรวจสภาพรถติดแก๊ส

สำหรับการดู “อายุของถังแก๊ส LPG” ให้นับจาก “วันเดือนปีที่ผลิต” แล้วบวกไปอีก 10 ปี รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ  ซึ่งจะต้องถูกระบุไว้อย่างชัดเจนบนถังแก๊ส ดังภาพตัวอย่าง ได้แก่

 1. ชื่อบริษัทผู้ผลิต
 2. หมายเลขถัง
 3. ปริมาตร/ความจุ
 4. ความหนาเฉลี่ย
 5. แรงดันที่ใช้ทดสอบ
 6. น้ำหนัก
 7. วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต
 8. เครื่องหมายมาตรฐานถังแก๊ส

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถติดแก๊สในปัจจุบัน ตามกฎหมายใหม่ อนุญาตให้รถติดแก๊ส LPG/NGV สามารถตรวจสภาพ/ขอใบรับรองวิศวะแบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่ 2 ก.พ.2561  โดยในการตรวจสภาพแบบออนไลน์ จำเป็นต้องนำรถไปตรวจกับสถานบริการ (ร้าน/อู่ ติดตั้งแก๊ส) ที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ตามข้อกำหนดใหม่ของกรมขนส่งทางบก ซึ่งต้องมีความพร้อมเรื่องระบบสารสนเทศ ทั้งระบบ Internet , กล้องวงจรปิด และระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งฯ ได้ เพื่อให้ผู้ตรวจและทดสอบสามารถบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบ, รายงานผลการตรวจและทดสอบ  และออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้

07-ตรวจสภาพรถติดแก๊ส ข้อควรรู้ หงษ์ทองแก๊ส

“หงษ์ทองแก๊ส” เราได้รับความเห็นชอบให้เป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง เลขที่หนังสือ สธร 291-2561,

ผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้ง, ผู้ตรวจและทดสอบถัง ตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เลขที่หนังสือ สปร 294-2561

06-ตรวจสภาพรถติดแก๊ส ข้อควรรู้

การตรวจสภาพรถติดแก๊ส/ยืดอายุถัง หงษ์ทองแก๊ส เราตรวจสอบอะไรบ้าง?

 • ตรวจสภาพภายนอก
 • ตรวจสอบระบบแก๊สและเครื่องยนต์
 • ตรวสอบความแข็งแรงทนทาน แรงดันและการรั่วซึมของถังแก๊ส

อีกทั้งเรายังมีห้องพักรับรอง และบริการ Wi-Fi ไว้สำหรับลูกค้า ขณะรอการตรวจสภาพ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง หากไม่พบจุดบกพร่องหรือต้องแก้ไขใด ๆ

08-ตรวจสภาพรถติดแก๊ส หงษ์ทองแก๊ส เราตรวจสอบอะไรบ้าง

อย่าลืม! สิ่งที่ต้องเตรียมในการตรวจสภาพรถติดแก๊ส/ยืดอายุถัง

ในการนำรถของท่านมาเข้ารับบริการ ตรวจสภาพ/ยืดอายุถังแก๊ส มีสิ่งที่ต้องเตรียม 2 อย่างคือ

 1. เล่มทะเบียนตัวริงหรือสำเนา
 2. รถที่ต้องการตรวจสภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียม ตรวจสภาพรถติดแก๊ส หงษ์ทองแก๊ส

เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับหลังตรวจสภาพรถติดแก๊สแล้ว

 1. หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้ง
 2. สติ๊กเกอร์แสดงการใช้แก๊สสีเขียว “รถใช้ก๊าซ LPG”
 3. สติ๊กเกอรืแสดงข้อมูลถังสีแดง
 4. สติ๊กเกอร์เตือนการนำตรวจเช็คระบบแก๊ส

เอกสารที่จะได้รับหลังตรวจสภาพ 10ข้อควรรู้ ตรวจสภาพรถติดแก๊ส หงษ์ทองแก๊ส

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการติดแก๊ส LPG กับหงษ์ทองแก๊ส “รับประกันคุณภาพคุ้มราคา”

 • ศูนย์บริการมาตรฐานเทียบเท่าศูนย์รถยนต์
 • มาตรฐานการติดตั้งระดับสูง ด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการหลังการขาย (After Service) แบบมืออาชีพ มั่นใจในบริการของเราได้
 • คำนึงถึงปลอดภัยสูงสุด เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่ตรวจสอบแล้ว มีคุณภาพและปลอดภัย
 • ค่าบริการที่คุ้มค่า มาตรฐานบริการ ลดค่าเชื้อเพลิง (สามารถนำเงินส่วนต่างที่เหลือ ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้มากขึ้น)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 

 

 

LoadingLoading