-ยืนยันการจองสำเร็จ-

รายละเอียดก่อนเข้ารับบริการติดแก๊ส

🚩 น้ำมันในถังต้องเป็นแก๊สโซฮอล์ 95 ถ้าไม่ใช่ควรเปลี่ยนเป็น “แก๊สโซฮอล์ 95 ก่อนมาติดตั้งแก๊ส”
🚩 ควรวิ่งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประมาณ50-100 กม. ก่อนติดตั้ง
🚩 กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที
🚩หากต้องการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย กรุณาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

Loading