Loading

หงษ์ทองออโต้แก๊ส “จุดเปลี่ยนมาตรฐานวงการแก๊ส”

บริษัท หงษ์ทองออโต้แก๊ส จำกัด ดำเนินธุรกิจติดตั้งแก๊ส LPG รถยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน จากจุดเริ่มต้นในช่วงต้นปี พ.ศ.2551 เกิดสภาวะราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์โลก ทำให้ผู้ใช้รถมีการหันมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น แก๊ส LPG จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนไทย เนื่องจากแก๊ส LPG เป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เองในประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่ หันมาประกอบธุรกิจติดตั้งแก๊ส LPG เพิ่มขึ้น และมีผู้ที่ติดตั้งแก๊สจำนวนมากเช่นกัน แต่เนื่องจากพิษเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง (ชั่วคราว) ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม ของปีเดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการร้านติดตั้งแก๊สต้องปิดตัวลงจำนวนมาก ผลเสียจึงเกิดขึ้นโดยตรงกับผู้ที่ติดตั้งแก๊สไปแล้ว ไม่มีที่บริการ และซ่อมแซมอย่างถูกวิธี เราเปิดกิจการเมื่อตอนที่ช่วงน้ำมันลง และในขณะนั้นเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเริ่มเป็นจุดเล็ก ๆ ที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมคนใช้แก๊ส LPG

หงษ์ทองออโต้แก๊ส ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยต์ LPG มาตรฐานสูง
หงษ์ทองออโต้แก๊ส ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ มาตรฐานสูง ประสบการณ์ 14 ปี

หงษ์ทองออโต้แก๊ส ที่มาของคำว่า “จุดเปลี่ยนมาตรฐานวงการแก๊ส” เราเริ่มจากการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐานของอุปกรณ์แก๊สต่าง ๆ ที่เรานำมาใช้ ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถติดแก๊สอย่างถูกวิธีมาโดยตลอด เนื่องจากเราเป็นทั้งผู้ติดตั้งและผู้ตรวจสภาพยืดอายุถังที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และเหนือสิ่งอื่นใดจุดยืนในการดำเนินธุรกิจติดตั้งแก๊สรถยนต์ของเราคือ “การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการที่ดีกับลูกค้า” ถือเป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่การขายเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นวัตถุประสงค์หลักหรือจุดมุ่งหมายของเรา อยากให้คนที่ใช้รถติดแก๊สได้ลองใช้ลองสัมผัสประสบการณ์การใช้งานรถติดแก๊สที่สมบูรณ์แบบที่สุด ช่วยให้สมรรถของรถยนต์ดีขึ้น และหมดกังวลว่าจะเกิดปัญหา ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

หงษ์ทองออโต้แก๊ส รักรถคุณเหมือนรถเรา

เราทราบดีว่ายังมีรถติดแก๊สที่ยังมีปัญหา และลูกค้ายังไม่มีที่บริการอีกจำนวนไม่น้อย เพราะศูนย์บริการรถต่าง ๆ ก็ยังไม่ยอมรับกับการติดตั้งแก๊ส ดังนั้น เราจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะพัฒนาไปถึงจุดที่จะสามารถดูแลรถที่ติดแก๊สได้เทียบเท่าศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานตามที่มีอยู่ เราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อไปยืนยังจุดนั้น เรามีนโยบายให้โอกาสแก่เยาวชนรุ่นใหม่ในการศึกษา เกี่ยวกับระบบการติดตั้งแก๊สที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความมาตรฐานสู่สังคมคนใช้แก๊สอย่างยั่งยืนในอนาคต เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเอง ครอบครัว และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการติดตั้งแก๊ส LPG แก่เพื่อน ๆ อู่ร้านติดตั้งแก๊สทั่วประเทศ

นอกจากนั้น เรายังมีนโยบายเพิ่มบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เราอยากแสดงให้เห็นว่าเรามีจุดประสงค์หลักในการบริการหลังการขายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ปัจจุบันเรามีบุคลากรคอยให้บริการลูกค้าอยู่ 17 คน และภายในเวลาไม่เกินกลางเดือน มีนาคม 2553 น่าจะมีบุคลากรไม่ต่ำกว่า 25 คน เรามีนโยบายนำเงินจากกำไรที่ท่านสนับสนุนเรา ลงทุนในอุปกรณ์ที่จะมาสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถใช้แก๊สอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเรามีแผนโครงการใหม่ ๆ ที่จะขยายพื่นที่ในการบริการเพื่อความสะดวกของท่านในการซ่อมบำรุง เราจะอาสาเป็นศูนย์กลาง ในการกระจายข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้กับสังคมคนใช้แก๊สในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดอื่น ๆ เพราะเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่สังคมคนใช้แก๊สถูกเอาเปรียบจากกลุ่มคนบางกลุ่ม เราจะได้สามารถกระจายข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ถึงมือของสังคมคนใช้แก๊ส เราจึงต้องเริ่มสร้างสื่อไว้แต่เนิน ๆ เพราะหวังว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับสังคมคนใช้แก๊ส จะได้ร่วมใจช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้กลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ ต่อสู้เพื่อสังคมคนใช้แก๊สอย่างที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ กลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มนั้นที่ต่อสู้แทนสังคมคนใช้แก๊ส โดยที่คนใช้แก๊สจำนวนมาก ยังไม่ทราบถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของคนกลุ่มนี้ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ส่งเสริมเรามาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานทุกท่านที่ทำให้ลูกค้าได้ใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐาน ขอบคุณปั้มแก๊สทุก ๆ ปั้มที่ให้ความร่วมมือในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์กับสังคมคนใช้แก๊ส ขอบคุณทีมงานทุก ๆ คนที่ทุ่มเทกำลังกายและใจอยู่เคียงข้างตลอดมา เพื่อให้เราก้าวไปสู่เป้าหมาย และนโยบายต่าง ๆ ที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จ

Loading