0W40 MOTUL H-TECH 100 Plus

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % เหนือกว่าด้วยน้ำมันพื้นฐาน PAO-BASE (Poly Alpha Olefin) เป็นน้ำมันเครื่อง Advance Grade ในตระกูล H-TECH สูตรพิเศษมั่นใจยิ่งขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ปรับแต่งแบบ SPORT TUNING หล่อลื่นและปกป้องทันทีที่เริ่มสตาร์ทและแม้ในสภาวะร้อนจัด ช่วยให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้เต็มประสิทธิภาพ

มาตรฐานการรับรอง: ILSAC GF-5, API SN

อายุการใช้งานแนะนำ: 10,000-15,000 กิโลเมตร

ความหนืด: SAE 5W-30

ขนาดแกลลอน: 4 ลิตร, 1 ลิตร