ข้อควรรู้? การตรวจสภาพขอใบรับรองวิศวะไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด..

ใบรับรองแกีส

ข้อควรรู้? การตรวจสภาพขอใบรับรองวิศวะ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด…
ตามกฎหมายใหม่ กรมการขนส่งทางบก อนุญาตให้เราชาวรถติดแก๊ส LPG/NGV สามารถตรวจสภาพ/ขอใบรับรองวิศวะแบบ “ออนไลน์” ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.61 รายละเอียดมีอะไรบ้าง

การตรวจสภาพรถใช้แก๊สมี 2 ประเภท

การตรวจสภาพถังประจำปี — คือการตรวจ ทดสอบ เช็ครั่วตามข้อต่อ ตรวจจนท่อและอุปกรณ์แก๊สทั้งระบบ ว่ามีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ โดยถังแก๊สต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี เพื่อออกเอกสารรับรองได้
การตรวจสภาพถังครบ 10 ปี – คือการตรวจ ทดสอบถังที่มีการอายุเกิน 10 ปี โดยมีหลักพิจาณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งว่าสมบูรณ์หรือไม่ สามารถตรวจเช็คเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อได้อีก 5 ปี ตามกฎหมาย

ตามกฎหมายใหม่
รถติดแก๊ส LPG ต้องตรวจสภาพทุกปี
ถังครบ 10 ปี สามารถตรวจเพื่อยืดอายุได้อีก 5 ปี
ตามกฎหมายใหม่ กรมการขนส่งทางบก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการออกเกณ์ใหม่ในการตรวจสภาพรถติดแก๊ส LPG คือต้องมีการตรวจสภาพถังเป็นประจำทุกปี ส่วนรถติดแก๊สที่ถังมีอายุครบ 10 ปีแล้ว สามารถทำการตรวจสภาพเพื่อยืดอายุถังได้อีก 5 ปี
ส่วนรถติดแก๊ส CNG ก็ต้องทำการตรวจสภาพถังเป็นประจำทุก ๆ ปีเช่นกัน แต่หากเป็นกรณีที่ติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิต ต้องตรวจสภาพตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เพื่อใช้ใบวิศวะในการต่อทะเบียน

เงื่อนไขตรวจสภาพ/ยืดอายุถัง 10 ปี

ถังรุ่นใหม่ที่เป็นมัลติวาล์ว (วาล์วแบบวงกลม) — วิศวกรสามารถตรวจสอบและทดสอบ เพื่อออกใบรับรองในการยืดอายุถังต่อได้อีก 5 ปี
แต่ถ้าเป็น…
ถังรุ่นเก่าที่เป็นแบบ 2 วาล์ว (วาล์วมือหมุน) –กรมการขนส่งให้ยกเลิกใช้ แต่หากต้องการใช้แก๊สต่อต้องเปลี่ยนเป็นถังรุ่นใหม่ ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงกว่า กรณีเกิดแก๊สรั่วรุนแรงจะมีการตัดแก๊สที่ถังอัติโนมัติ

รู้ได้อย่างไรว่าถังหมดอายุ?

ให้สังเกตดู “วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต” ตรงแผ่นเพจของถัง แล้วบวกไปอีก 10 ปี ซึ่งตรงนี้จะระบุรายละเอียดต่าง ๆ เอาไว้ อาทิ
– บริษัทที่ผลิต
– หมายเลขถัง
– ความหนาเฉลี่ยของถัง
– ความจุ
– แรงดัน
– น้ำหนัก
– วัน / เดือน / ปี ที่ผลิต
– มาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับ

ปัจจุบันตามกำหมายใหม่อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถติดแก๊สให้สามารถตรวจสภาพและออกหนังสือรับรองแบบ “ออนไลน์” ผ่านระบบ Internet ได้ แต่ต้องออกโดย “ผู้ตรวจและทดสอบ” ที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดใหม่ขอกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

ทั้งนี้ วิธีการตรวจสภาพ ขั้นตอน และระยะเวลาในการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพไม่แตกต่างหรือมีอะไรยุ่งยากไปจากเดิม

ผู้ตรวจและทดสอบ

ในการตรวจสภาพแบบออนไลน์ จำเป็นต้องนำรถไปตรวจกับสถานบริการ (ร้านหรืออู่) ที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ตามข้อกำหนดใหม่ของกรมขนส่งทางบก ซึ่งต้องมีความพร้อมเรื่องระบบสารสนเทศ ทั้งระบบ Internet , กล้องวงจรปิด และระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งฯได้

เพื่อให้ผู้ตรวจและทดสอบสามารถบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบ, รายงานผลการตรวจและทดสอบ และออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้

“หงส์ทองแก๊ส” เราได้รับความเห็นชอบให้เป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง เลขที่หนังสือ สธร 291-2561 // ผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้ง // ผู้ตรวจและทดสอบถังตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เลขที่หนังสือ สปร 294-2561

หงส์ทองแก๊ส เราตรวจสอบอะไรบ้าง?

  •  ตรวจสภาพภายนอก
  • ตรวจสอบระบบแก๊สและเครื่องยนต์ โดยใช้วอฟแวร์คอมพวเตอร์
  • ตรวสอบความแข็งแรงทนทาน แรงดันและการรั่วซึมของถังแก๊ส

อีกทั้งเรายังมีห้องพักรับรอง และบริการ Wi-Fi ไว้สำหรับลูกค้า ขณะรอการตรวจสภาพ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง หากไม่พบจุดบกพร่องหรือต้องแก้ไขใด ๆ

อย่าลืม! สิ่งที่ต้องเตรียม

  • เล่มทะเบียนตัวริงหรือสำเนา
  • รถที่ต้องการตรวจ

หงส์ทองแก๊ส เราตรวจสอบอะไรบ้าง?

  • ตรวจสภาพภายนอก
  • ตรวจสอบระบบแก๊สและเครื่องยนต์ โดยใช้วอฟแวร์คอมพวเตอร์
  • ตรวสอบความแข็งแรงทนทาน แรงดันและการรั่วซึมของถังแก๊ส

อีกทั้งเรายังมีห้องพักรับรอง และบริการ Wi-Fi ไว้สำหรับลูกค้า ขณะรอการตรวจสภาพ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง หากไม่พบจุดบกพร่องหรือต้องแก้ไขใด ๆ

 11,666 total views,  26 views today

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา กด ยอมรับได้เลย