หม้อต้มแก๊สLPG เจาะลึกอุปกรณ์แก๊ส

“หม้อต้มแก๊ส” หนึ่งในหัวใจสำคัญของอุปกรณ์แก๊ส ทำหน้าที่ปรับลดแรงดันและทำไอแก๊สให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ คำนวณขนาด/ความต้องการหม้อต้มแก๊สตามกำลังแรงม้าว่ากี่ซี.ซี. กี่แรงม้า และต้องเป็นมาตรฐาน ECR 67 ตามที่กฎหมายกำหนด หม้อต้มแก๊สมีหลายแบบ/รุ่น/ยี่ห้อแตกต่างกัน ตามแต่ระบบแก๊สว่าเป็น LPG หรือ NGV/CNG ซึ่งใช้ทดแทนกันไม่ได้ ควรเช็คระยะหรือเปลี่ยนทุก 50,000 กิโลเมตร หากเสื่อมสภาพจะส่งผลให้รถมีอาการวิ่งไม่ออก รอบเดินเบาตกและกินแก๊สมากขึ้น

 2,599 total views,  2 views today